1. Polska 20 lotów
2. Cypr 5 lotów
3. Grecja 4 loty
4. Włochy 4 loty
5. Jordania 2 loty
6. Malta 2 loty
7. Maroko 2 loty
8. Hiszpania 1 lot